Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
255 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2016-08-24
254 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 sierpnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 18/2016 Rektora UKSW z dnia 28 kwietnia 2016 r... 2016-08-09
251 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 13/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Administratora Systemu Teleinformatycznego 2016-07-13
250 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 12/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Bezpieczeństwa Teleinformatycznego 2016-07-13
249 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 45/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie przekształcenia Działu Kadr i Płac UKSW i Kwestury UKSW oraz zmia... 2016-07-13
248 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 44/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2015 Rektora UKSW z dnia 16 grudnia 2015 r. w... 2016-07-13
247 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 43/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 20/2016 Rektora UKSW z dnia 30 maja 2016 r. w s... 2016-07-13
246 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. w sprawie zasad dysponowania środkami z budżetu na realizację strategii r... 2016-07-13
245 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 lipca 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 16/2014 Rektora UKSW z dnia 6 marca 2014 r. w ... 2016-07-13
244 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 40/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 lipca 2016 r. uchylające Zarządzenia Nr 2/2009 Rektora UKSW z dnia 14 stycznia 2009 r. w ... 2016-07-12