Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
119 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 20/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 maja 2024 r. w sprawie zakazu palenia wyrobów tytoniowych na terenie Uniwersytetu Kardynał... 2024-05-14
117 2024 Komunikat Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Komunikat Nr 7 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. 2024-05-10
116 2024 Komunikat Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Komunikat Nr 6 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej z dnia 10 maja 2024 r. 2024-05-10
115 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 24/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników Uniw... 2024-05-10
114 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 23/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 maja 2024 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego nauczycieli akad... 2024-05-10
118 2024 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2024 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 maja 2024 roku w sprawie przekształcenia Zespołu Radców Prawnych w Biuro Prawne 2024-05-10
113 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 31/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29
112 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 30/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29
111 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 29/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29
110 2024 Uchwała Senatu Uchwała Nr 28/2024 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 kwietnia 2024 r. w sprawie opinii o zatrudnieniu na stanowisku profesora uczelni na czas nieok... 2024-04-29