Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
16 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 43/2020 Rektora UKSW w sprawie prowadzenia albu... 2021-01-22
15 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 5/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r. uchylająca Decyzję Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2021-01-20
14 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 stycznia 2021 r. uchylająca Decyzję Nr 2/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie... 2021-01-20
11 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 3/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2021-01-14
10 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie rekrutacji studentów i d... 2021-01-14
9 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie zasad realizacji mobilno... 2021-01-12
7 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Podyplomowych Kierownictwa Duchowego na... 2021-01-11
6 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 4/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 49/2020 Rektora UKSW w sprawie harmonogramu z... 2021-01-11
5 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 2/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. w sprawie odwołania Kierownika Studiów Podyplomowych Kierownictwa Duchowego n... 2021-01-11
4 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 3/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora UKSW w sprawie ustalenia wzor... 2021-01-11