Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
841 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie trybu postępowania powypadkowego w Uniwersytecie Kardynała... 2020-10-22
840 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie ustalenia wzorów, procedur sporządzania i zatwierdzania kal... 2020-10-22
839 2020 Zarządzenie Rektora Zarzadzenie Nr 67/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 października 2020 r. w sprawie stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na studiach... 2020-10-22
837 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 384/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Dialogu Religijnego w Instytucie... 2020-10-21
836 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 383/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Zakładu Teologii Systematycznej w Instyt... 2020-10-21
835 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 382/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 146/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-21
834 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 381/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 142/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-10-21
833 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 380/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studiów Doktoranckich na Wydziale Teologi... 2020-10-21
829 2020 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 3/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu... 2020-10-16
828 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 379/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 października 2020 r. w sprawie powołania Prodziekana ds. studenckich i kształcenia Wydziału M... 2020-10-16