Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
285 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 57/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21.09. 2016 roku w sprawie kwalifikacji i stanowisk pracy pracowników Niepublicznego Przedszk... 2016-09-21
284 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 50/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2016-09-21
282 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie wykazu jednostek administracji ogólnouczelnianej podległych me... 2016-09-20
281 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 18/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. zmieniająca Decyzję Nr 5/2015 Rektora UKSW z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie w... 2016-09-20
280 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 89/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
279 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 88/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
278 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 87/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
277 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 86/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20
276 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 85/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następ... 2016-09-20
275 2016 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 84/2016 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2016 r. w sprawie zwołania zebrania wyborczego pracowników... 2016-09-20