Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
148 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie harmonogramu zajęć w roku akademickim 2017/2018 2017-05-24
147 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie określenia składu komisji rekrutacyjnych jednostek rekrutujących n... 2017-05-23
146 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 27/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 maja 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 24/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wysz... 2017-05-23
143 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2017 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji podmiotowej przeznaczonej na ... 2017-05-18
145 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16.05.2017 r. w sprawie rekrutacji oraz uczestnictwa s... 2017-05-16
144 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 32/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia formularza spr... 2017-05-16
142 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 42/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji na działalno... 2017-05-16
141 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 41/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji na działalno... 2017-05-16
140 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 40/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji na działalno... 2017-05-16
139 2017 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 39/2017 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie podziału dotacji na działalno... 2017-05-16