Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
492 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 75/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2023 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu Narodowego Centrum Polityki Zdrowotne... 2023-11-27
491 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 174/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 41/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
490 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 173/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 79/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńs... 2023-11-27
489 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 172/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o regulaminie Narodowego Centrum Polityki Zdrowot... 2023-11-27
488 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 171/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
487 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 170/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk humanistycznych w dyscyp... 2023-11-27
486 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 169/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia rozprawy doktorskiej, d... 2023-11-27
481 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 74/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 listopada 2023 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniające... 2023-11-17
480 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2023-11-17
478 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 33/2023 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 listopada 2023 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji St... 2023-11-16