Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
518 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 63/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie przydzielenia środków na ... 2021-12-02
517 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 130/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie dodatkowych dni wolnych w roku 2022 2021-12-03
516 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 129/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wzorów sprawozdań z oceny okresowej nauczycieli akadem... 2021-12-03
515 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 149/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Kierownika Katedry Ekonomii Menedżerskiej w Instytucie Ek... 2021-12-02
514 2021 Decyzja Rektora Decyzja Nr 148/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Jednostki Ogólnouczelnianej do przeprowadzenia oce... 2021-12-02
511 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 26/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds... 2021-11-26
506 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 128/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniające... 2021-11-26
505 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 127/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stef... 2021-11-26
507 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 25/2021 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie powołania Komisji ds. Przyznawan... 2021-11-23
498 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 126/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2021 r. w sprawie elektronicznej legitymacji służbowej nauczyciela akademickiego 2021-11-22