Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
277 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 127/2019 Senatu Uniwersy... 2022-07-04
276 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 56/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie utworzenia ogólnouczelnianej jednostki badawczej o nazwie Centrum L... 2022-07-04
275 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie przekształcenia ogólnouczelnianej jednostki organizacyjnej o nazwie... 2022-07-04
274 2022 Decyzja Rektora Decyzja Nr 62/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Zespołu Zarządzającego Projektem „Multidyscyplinarne Centrum... 2022-07-04
272 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 8/2022 Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjn... 2022-07-04
271 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. zmieniająca decyzję nr 41/2020 Pror... 2022-06-30
245 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 czerwca 2022 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia i jego do... 2022-06-29
244 2022 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 9/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 75/2021 Senatu Uniwers... 2022-06-28
230 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 13/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej na... 2022-06-27
270 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 106/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 161/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńsk... 2022-06-29