Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
572 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 296/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylająca Decyzję Nr 153/2019 Rektora UKSW z dnia 9 grudnia 2019 r. w sp... 2020-09-17
569 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 295/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie powołania Kierownika Studium Języków Obcych w Uniwersytecie ... 2020-09-17
559 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 59/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. uchylające Zarządzenie Nr 45/2011 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2020-09-17
558 2020 Decyzja Rektora Decyzja Nr 294/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 września 2020 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia członkostwa w Radzie Uczelni Uniwersyt... 2020-09-17
557 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 34/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 września 2020 r. w sprawie przydzielenia środków na ... 2020-09-16
645 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 202/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Elżbiety Kwiatkowskiej do Komisji Dyscyplinarnej dla stud... 2020-09-21
644 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 201/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Barbary Kałdon do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21
643 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 200/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Judyty Krajewskiej do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21
642 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 199/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dr Joanny Wawrzeniuk do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21
641 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 198/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 września 2020 r. w sprawie wyboru dra Zdzisława Kobosa do Komisji Dyscyplinarnej dla studentów 2020-09-21