Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
465 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Rady Archiwum UKSW 2016-12-08
464 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej o nazwie Centrum Edukacji Prz... 2016-12-08
462 2016 Zarządzenie Rektora Decyzja Nr 27/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 grudnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji ds. Programu Santander Universidades 2016-12-07
461 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Ogólnych i Rozwoju Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. w sprawie realizacji programów Santander Universidade... 2016-12-05
460 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 80/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 grudnia 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 36/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefan... 2016-12-05
458 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 79/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniając... 2016-11-29
457 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 78/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie zmiany struktury Wydziału Nauk Pedagogicznych 2016-11-25
456 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 77/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie utworzenia Zakładu na Wydziale Studiów nad Rodziną 2016-11-25
455 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 76/ 2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego ... 2016-11-25
454 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 26/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przyznania „Nagrody Santander Universidades” 2016-11-21