Monitor UKSW

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
431 2016 Decyzja Rektora Decyzja Nr 25/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie powołania Grupy Ekspertów ds. opracowania koncepcji działania... 2016-10-27
430 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 70/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 października 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2016 Rektora UKSW z dnia 1 września 2... 2016-10-27
428 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 11/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania Odwoławczej Komisji ... 2016-10-25
427 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 10/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 października 2016 r. w sprawie powołania protokolantów do Wyd... 2016-10-25
429 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 69/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Uczelnianej Komisji ds. Jakości Kształcenia 2016-10-24
377 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 68/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. uchylające zarzadzenie w sprawie utworzenia kursu specjalnego język... 2016-10-21
376 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 67/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie likwidacji Pracowni Ekologii Człowieka i Edukacji Ekologic... 2016-10-21
375 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 66/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
374 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 65/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wprowadzania Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla bud... 2016-10-21
426 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 229/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 października 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie grantu i współp... 2016-10-20