Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
88 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 3/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska adiunktów na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2021-09-29
87 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale P... 2021-09-29
86 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora ha... 2021-09-29
85 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 3/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora w Katedrze Teori... 2021-09-29
84 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 2/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursów na stanowiska adiunktów na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2021-09-29
83 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 1/2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wyd... 2021-09-29
82 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływ... 2021-09-28
81 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 6/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania S... 2021-09-20
80 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie obowiązku aktualizacji danych zam... 2021-09-14
79 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 4/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych UKSW z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie weryfikacji zgodności, kompletności i poprawności informacji i dokumentacji wymaganej w... 2021-07-30