Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 6/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania Sekretarza Rady Dyscypliny i Zastępcy Sekretarza Rady Dyscypliny do obsługi posiedzeń Rady Dyscypliny Nauk Prawnych UKSW

pozycja 81
rodzaj Zarządzenie Dyrektora Instytutu
data publikacji 2021-09-20
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki