Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
240 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 25/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rekomendowania pracy doktorskiej Pana dr. Piotra Burczaniuka do wzięcia udziału w LV O... 2019-12-17
239 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 24/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko a... 2019-12-17
238 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana dr. Marcina Rau na stanowisku adiunkta w Katedrze... 2019-12-17
237 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Teorii i Filozofii Prawa 2019-12-17
236 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2019/2020 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej 2019-12-17
235 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 8/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Panu mgr. Arkadiuszowi Szajnie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2019-12-17
234 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania Pani mgr Beacie Koniecznej-Drzewieckiej stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa... 2019-12-17
233 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Marcinowi Wielcowi 2019-12-17
232 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Elżbiecie Loskiej 2019-12-17
231 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2019/2020 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie wyboru sposobu procedowania w przewodach doktorskich 2019-11-27