Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
108 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Pieńk... 2021-11-09
107 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. ... 2021-11-09
106 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr.... 2021-11-09
105 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jana Sobiecha 2021-11-09
104 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Jana Sobiecha 2021-11-09
103 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 15 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania Pani mgr Marcie Gontarz-Dobrowolsk... 2021-11-09
102 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 14 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pani mgr M... 2021-11-09
101 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 13 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pani mgr ... 2021-11-09
100 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 12 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Olszewskiej 2021-11-09
99 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 11 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pani mgr Małgorzaty Olszewskiej 2021-11-09