Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
35 2024 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych z dnia 12 marca 2024 r. w sprawie trybu realizacji staży naukowo-badawczych w Instytucie Nauk Prawnych na Wydziale Prawa i Administracji UKSW 2024-03-12
34 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 23/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowo - badawcze asystenta na Wyd... 2024-02-27
33 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 22/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisko naukowo... 2024-02-27
32 2024 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 21/2023/2024 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na stanowisko n... 2024-02-27
31 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 95/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej ogłoszenia konkursu na stanowisko naukowo - badawcze asystenta na Wydziale P... 2024-02-27
30 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego przedłużenia zatrudnienia na s... 2024-02-27
29 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie zmiany recenzenta w przewodzie doktorskim Pani mgr Kingi Jaszczyk 2024-02-27
28 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego Panu mgr. Adrianowi Dziekanowi 2024-02-27
27 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Wiolety Wasil-Ruseckiej 2024-02-27
26 2024 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2023/2024 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 lutego 2024 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pani mgr Wiolecie Wasil-Ruseckiej 2024-02-27