Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 1/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 września 2021 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania Sekretarza Rady Wydziału i Zastępcy Sekretarza Rady Wydziału do obsługi posiedzeń Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW

pozycja 82
rodzaj Zarządzenie Dziekana
data publikacji 2021-09-28
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki