Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
131 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 101/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 165/2012/2013 z dnia 4 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia programu studi... 2016-12-13
130 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 100/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 162/2012/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia programu studiów... 2016-12-13
129 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała 99/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę nr 161/2012/2013 z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie ustalenia programu studiów ... 2016-12-13
128 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 98/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana do Rektora UKSW o przekształcenie Katedry Stud... 2016-12-13
127 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 97/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Karty samooceny Wydziału Prawa i Administracji UKSW za rok akademick... 2016-12-13
126 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 96/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze O... 2016-12-13
125 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 95/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru ogłoszenia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze P... 2016-12-13
124 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 94/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Pana dr. Piotra Zakrzewskiego do pełnienia funkcji recenzenta prac dyplom... 2016-12-13
123 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 93/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pani prof. UKSW dr hab. Małgorzaty... 2016-12-13
122 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 92/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie Pana prof. dr. hab. Adama Wielomsk... 2016-12-13