Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
98 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 9 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych Pani mgr Monice Kwiatko... 2021-11-09
97 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 8 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany powołanego członka Komisji Habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia do... 2021-11-09
96 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 7 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk społecznych w dyscyplinie nauk prawnych Pani dr ... 2021-11-09
95 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie uzupełnienia składu Komisji do spraw Dydaktyki 2021-11-09
94 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko adiunkta w katedrze Nauki Administracji i Ochr... 2021-11-09
93 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2021-11-09
92 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 2/2021/2022 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 2 listopada 2021 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjon... 2021-11-02
91 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 6/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilit... 2021-10-25
90 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 5/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 października 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilit... 2021-10-25
89 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 4/2021Uchwała nr 4/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 września 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesora w Kate... 2021-09-29