Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
8 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyrażenia negatywnej opinii w przedmiocie odwołania Pana dr. Andrzeja Pogłódka od uchwały nr 9... 2021-02-23
7 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktora h... 2021-02-23
6 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie niewyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitow... 2021-02-23
5 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Agacie Kosieradzkiej-Federczyk 2021-02-23
4 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Stefanowi Jareckiemu 2021-02-23
3 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 6/2020/2021 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Biura Dziekana W... 2021-01-15
2 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie nr 3/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie zasad sporządzania sprawozdań z in... 2021-01-07