Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
118 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 4 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia stacjonarne I st... 2021-11-29
117 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie nr 3 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 listopada 2021 roku w sprawie trybu i zasad przeprowadzania egzaminu dyplomowego kończącego studia na kierunku Czło... 2021-11-29
116 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 28/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW 2021-11-09
115 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 27 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie opinii na stanowisko adiunkta w katedrze Nauki Administracji i Ochrony Środowiska UKSW 2021-11-09
114 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 26 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczących rozstrzygnięć postępowań kwalifikacyjnych 2021-11-09
113 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 25 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka obcego (język angielski) w przewodzie doktorskim ... 2021-11-09
112 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. ... 2021-11-09
111 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23 /2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr.... 2021-11-09
110 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22 /2021/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Piotra Pieńkosza 2021-11-09
109 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21 /2021/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 9 listopada 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pana mgr. Piotra Pieńkosza 2021-11-09