Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
68 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 87/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w postępowaniu w sprawie nadania Panu mgr. Marcinowi Karlikowskiemu s... 2021-06-29
67 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 86/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Anny Gontarz-Dobrowols... 2021-06-29
66 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 85/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pani mgr Marty Anny Gont... 2021-06-29
65 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 84/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Kwiatk... 2021-06-29
64 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Moniki Kwiatkowskiej 2021-06-29
63 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Pani mgr Aleksandrze Miśkiewicz 2021-06-29
62 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 16/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru rozpisania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne 2021-06-29
61 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 15/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia pracowników na stanowiskach badawczo-dydak... 2021-06-29
57 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 81/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru rozpisania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne 2021-05-25
56 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 80/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale Praw... 2021-05-25