Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
128 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 37/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Bartłomieja Oręziaka 2021-12-21
127 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 36/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych w przewodzie doktorskim Pana mgr. Bartłomieja Oręziaka 2021-12-21
126 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 35/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia promotora oraz zatwierdzenia tematu rozprawy doktorskiej Pana mgr. Bartłomieja... 2021-12-21
125 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 34/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina K... 2021-12-21
124 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 33/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marcina Karli... 2021-12-21
123 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 32/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Pan... 2021-12-21
122 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 31/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne Panu mgr. Ł... 2021-12-21
121 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 30/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora h... 2021-12-21
120 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 29/2021/2022 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia składu komisji habilitacyjnej w postępowaniu w sprawie nadania stopnia doktora... 2021-12-21
119 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 7 /2021/2022 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na ... 2021-12-21