Szczegóły dokumentu

Zarządzenie nr 5/2020/2021 Dyrektora Instytutu Nauk Prawnych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 września 2021 r. w sprawie obowiązku aktualizacji danych zamieszczanych na stronie internetowej Katedr Instytutu Nauk Prawnych UKSW

pozycja 80
rodzaj Zarządzenie Dyrektora Instytutu
data publikacji 2021-09-14
rok 2021
kategoria Organizacja
podkategoria brak danych
tagi brak danych
załączniki