Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2018 Uchwała Uchwała nr 84/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowej (budżetu) studiów podyplomowych „Ochrona danych osob... 2018-01-16
21 2018 Uchwała Uchwała nr 83/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek wynagrodzenia za przeprowadzenie zajęć na podstawie umowy o dzieło ... 2018-01-16
20 2018 Uchwała Uchwała nr 82/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za studia podyplomowe „Ochrona danych osobowych w Kościel... 2018-01-16
19 2018 Uchwała Uchwała nr 81/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Ochrona danych osob... 2018-01-16
18 2018 Uchwała Uchwała nr 80/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powierzenia funkcji kierownika, zastępcy kierownika i sekretarza studiów podyplomowyc... 2018-01-16
17 2018 Uchwała Uchwała nr 79/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wniosku Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wyrażenie zgody n... 2018-01-16
16 2018 Uchwała Uchwała nr 78/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa... 2018-01-16
15 2018 Uchwała Uchwała nr 77/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim Pani mgr Olgi Kotowskiej 2018-01-16
14 2018 Uchwała Uchwała nr 76/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia niektórych czynności w postępowaniu o nadanie ty... 2018-01-16
13 2018 Uchwała Uchwała nr 75/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 16 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pan... 2018-01-16