Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
187 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 63/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia projektu efektów kształcenia dla programu studiów podyplomowych „Cyberbezpie... 2018-12-18
186 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 62/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wskazania kandydata WPiA UKSW do Senackiej Komisji ds. organizacyjno-regulaminowych 2018-12-18
185 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 61/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana prof. UKSW dr. hab. Marka Świerczyńskiego z funkcji przedsta... 2018-12-18
184 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 60/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pani mgr Beaty Koniecznej-Drzewieckiej na stanowisku a... 2018-12-18
183 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 59/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale Prawa... 2018-12-18
182 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 58/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowań kwalifikacyjnych 2018-12-18
181 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 57/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Panu mgr. Wojciechowi Skubiszowi stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa 2018-12-18
180 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 56/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego Pani mgr Karoliny Pietrzykowskiej oraz wyznaczeniu promotora 2018-12-18
179 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 55/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana... 2018-12-18
178 2018 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 54/2018/2019 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Oskara Ka... 2018-12-18