Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
78 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 97/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie regulaminu czasopisma „Młody Jurysta” 2021-06-29
77 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 96/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii odnośnie regulaminu czasopisma „Człowiek w Cyberprzestrzeni” 2021-06-29
76 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 95/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie prowadzenia działalności naukowej przez Koło Naukowe Prawa Proces... 2021-06-29
75 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 94/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW 2021-06-29
74 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 93/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru rozpisania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne 2021-06-29
73 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 92/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru zatrudnienia pracowników na stanowiskach badawczo-dydaktycznych 2021-06-29
72 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 91/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowań kwalifikacyjnych na Wydziale Prawa i Admi... 2021-06-29
71 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 90/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Rosiaka 2021-06-29
70 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 89/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Rosiaka 2021-06-29
69 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wyznaczenia recenzentów w przewodzie doktorskim Pana mgr. Mateusza Kruczkowskiego 2021-06-29