Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
54 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 78/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Filipowi Manikowskiemu 2021-05-25
53 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 77/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie nadania stopnia doktora nauk prawnych Panu mgr. Radosławowi Kołatkowi 2021-05-25
52 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 76/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 25 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego... 2021-05-25
60 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 14/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru rozpisania konkursów na stanowiska badawczo-dydaktyczne 2021-05-18
59 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 13/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia awansowych postępowań kwalifikacyjnych na Wydzia... 2021-05-18
58 2021 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 12/2020/2021 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 18 maja 2021 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UKSW do Senatu UKSW o wprow... 2021-05-18
51 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 75/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka angielskiego dla Pana mgr. Marcina Karlikowskiego 2021-04-27
50 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 74/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej dla Pana mgr. Marcina Karlikowskiego 2021-04-27
49 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 73/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej dla Pana mgr. Marcina Karlikowsk... 2021-04-27
48 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych Pana mgr. Marcina Karlikowskiego 2021-04-27