Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
164 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 10/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko naukowo badawcze adiunkta Katedra Prawa Dyplom... 2022-12-13
163 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 9/2022/2023 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego (awansowego) na Wydziale Prawa i Admini... 2022-12-13
162 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. sprawie terminu końcowego przedłożenia rozprawy doktorskiej dla postępowań wszczętych do dnia 30 kwietn... 2022-12-13
161 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania awansowego na Wydziale Prawa i Admin... 2022-12-13
160 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej rozstrzygnięcia postępowania awansowego na Wydziale Prawa i Admin... 2022-12-13
159 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 62/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora Panu mgr. Krystianowi Pietruszczak w dziedzinie nauk społecznych w dysc... 2022-12-13
158 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 61/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora Panu mgr. Jędrzejowi Grabowskiemu w dziedzinie nauk społecznych w dyscy... 2022-12-13
157 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 60/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Wisławskiej w dziedzinie nauk społecznych w dyscy... 2022-12-13
156 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 59/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora Panu mgr. Michałowi Szkaradek w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplin... 2022-12-13
155 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 58/2022/2023 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie wyznaczenia promotora Pani mgr Aleksandrze Strączyńskiej w dziedzinie nauk społecznych w dysc... 2022-12-13