Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
151 2017 Uchwała Uchwała nr 39/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2016 r. w sprawie odmowy nadania stopnia doktora habilitowanego Panu dr. Pawłowi Jarosowi 2017-10-17
150 2017 Uchwała Uchwała nr 38/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie specjalnych dodatków wydziałowych dla pracowników zatrudnionych na Wydziale Praw... 2017-10-17
149 2017 Uchwała Uchwała nr 37/2016/2017 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek wynagrodzenia za prowadzenie zajęć dydaktycznych na po... 2017-10-17
148 2017 Uchwała Uchwała nr 36/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia kalkulacji finansowych studiów stacjonarnych i niestacjonarnych (budżet... 2017-10-17
147 2017 Uchwała Uchwała nr 35/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyrażenia opinii co do wniosku Dziekana o powołanie pracowników WPiA UKSW na stan... 2017-10-17
146 2017 Uchwała Uchwała nr 34/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego kandydata do zatrudnienia na stanowisku ... 2017-10-17
145 2017 Uchwała Uchwała nr 33/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu na stanowisko asystenta w Katedrze Prawa Cywilnego i Pr... 2017-10-17
144 2017 Uchwała Uchwała nr 32/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 październik 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej ... 2017-10-17
143 2017 Uchwała Uchwała nr 31/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pana mgr. Krzy... 2017-10-17
142 2017 Uchwała Uchwała nr 30/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z języka obcego w przewodzie doktorskim Pani m... 2017-10-17