Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
183 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 71/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wskazania kandydata Wydziału Prawa i Administracji UKSW do senackiej Komisji ds. orga... 2017-12-12
182 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 70/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zatrudnienie Pana dr. Marcina Gubały na stanowisku adiunkta w Kated... 2017-12-12
181 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 69/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie stwierdzenia – w związku ze złożoną rezygnacją – wygaśnięcia mandatu Prodziekana WPiA... 2017-12-12
180 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 68/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego Pani dr Elżbiecie Morawskiej 2017-12-12
179 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 67/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pani dr Mart... 2017-12-12
178 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 66/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji doktorskiej do przyjęcia publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani... 2017-12-12
177 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 65/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia i dopuszczenia do publicznej obrony rozprawy doktorskiej Pani mgr Eweliny Ko... 2017-12-12
176 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 64/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. o wszczęciu przewodu doktorskiego w sprawie nadania Panu mgr. Wojciechowi Skubiszowi stopnia d... 2017-12-12
175 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 63/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana... 2017-12-12
174 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 62/2017/2018 Rady Wydziału Prawa i Administracji UKSW z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pa... 2017-12-12