Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
33 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów 2012-08-27
2 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2011 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-12-20
11 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2011-11-23
19 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r.w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-19
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
16 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-09-30
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
47 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2007 Rektora UKSW z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Pomocy Materialnej w Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 2007-10-09
23 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania miejsc w domach studenckich 2009-03-13
66 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2007 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2007-04-18