Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
3 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/12 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie student... 2012-12-27
5 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2012-12-13
6 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ... 2012-12-05
34 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-27
33 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów 2012-08-27
2 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2011 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-12-20
11 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2011-11-23
19 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2011 Rektora UKSW z dnia 19 września 2011 r.w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2011-09-19
15 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 44/2009 Rektora UKSW z dnia 30 września 2009 r. w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszy... 2009-09-30
16 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2008 Rektora UKSW z dnia 30 września 2008 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-09-30