Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie