Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
266 2016 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 50/2016 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 1 września 2016 r. zmieniające Zarządzenie Nr 38/2015 Rektora UKSW z dnia 31 sierpnia 2015 r... 2016-09-01
188 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 7/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materialną dl... 2016-06-02
40 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 2/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie podziału dotacji na pomoc materia... 2016-02-03
8 2016 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2016 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie wyznaczenia terminu i miejsca odbioru pozytywny... 2016-01-19
55 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2015 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego d... 2015-11-06
38 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 38/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersyt... 2015-08-31
37 2015 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 37/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2015 r. zmieniające Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora UKSW z dnia 25 sierpnia 2014 r... 2015-08-31
79 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 81/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniające... 2014-11-24
69 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 73/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego d... 2014-11-05
52 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla Doktorantów Uniwersyt... 2014-08-28