Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
27 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 24/2008 Rektora UKSW z dnia 27 czerwca 2008 r. w sprawie zmiany regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2008-06-27
47 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 35/2007 Rektora UKSW z dnia 9 października 2007 r. w sprawie przekształcenia Biura ds. Pomocy Materialnej w Dział Pomocy Materialnej dla Studentów 2007-10-09
23 2007 Decyzja Rektora Decyzja Nr 23/2007 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania miejsc w domach studenckich 2009-03-13
66 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 15/2007 Rektora UKSW z dnia 18 kwietnia 2007 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w ... 2007-04-18
75 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2006 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla dokt... 2006-12-11
69 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 47/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Kar... 2006-11-02
51 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów ... 2006-06-30
50 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 28/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2006-06-30
29 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 2/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 stycznia 2006 r. w sprawie zapewnienia prawidłowej realizacji przyznawania świadczeń pomoc... 2006-01-18
14 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 14/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kar... 2005-04-14