Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie