Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
51 2014 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 52/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie regulaminu pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kardy... 2014-08-26
13 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 92/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego... 2013-11-22
17 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 88/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do... 2013-11-06
42 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie w... 2013-09-18
51 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Z... 2013-08-23
52 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardyn... 2013-08-12
3 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/12 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie student... 2012-12-27
5 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2012-12-13
6 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ... 2012-12-05
34 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-27