Dokumenty wg tagu: pomoc materialna

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
42 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 63/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 września 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie w... 2013-09-18
51 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 sierpnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 55/2012 z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Z... 2013-08-23
52 2013 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 12 sierpnia 2013 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardyn... 2013-08-12
3 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 85/12 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 grudnia 2012 zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie student... 2012-12-27
5 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 83/2012 Rektora UKSW z dnia 13 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2012-12-13
6 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 82/2012 Rektora UKSW z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w sprawie ... 2012-12-05
34 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 54/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2012-08-27
33 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów 2012-08-27
2 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 55/2011 Rektora UKSW z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie wysokości dochodu na osobę w rodzinie doktoranta uprawniającego do ubiegania się o stypendium socjalne oraz w spraw... 2011-12-20
11 2011 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 46/2011 Rektora UKSW z dnia 23 listopada 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Pomocy Materialnej dla Studentów i Doktorantów Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2011-11-23