Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 55/2012 Rektora UKSW z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie wypłacania pomocy materialnej dla doktorantów