Monitor WPIA

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
48 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 72/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie ustalenia przedmiotów egzaminacyjnych Pana mgr. Marcina Karlikowskiego 2021-04-27
47 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 71/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim Pana mgr. ... 2021-04-27
46 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 70/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej z dyscypliny podstawowej w przewodzie doktorskim Pana mgr.... 2021-04-27
45 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 69/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie wyznaczenia członków komisji habilitacyjnej w postepowaniu w sprawie nadania stopnia doktor... 2021-04-27
44 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 68/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 27 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 33/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 23 lutego 2021 r... 2021-04-27
43 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 67/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do projektu efektów uczenia się oraz sylwetki absolwenta na kierunku Stosun... 2021-03-30
42 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 66/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do Sprawozdania z działalności Instytutu Nauk Prawnych UKSW za rok 2020 2021-03-30
41 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 65/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do Planu rozwoju badań naukowych w dziedzinie nauki prawne na rok 2021 2021-03-30
40 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 64/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru powołania członków redakcji oraz Rady Naukowej czasopisma „Zes... 2021-03-30
39 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 63/2020/2021 Rady Dyscypliny Nauki Prawne UKSW z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie wyrażenia opinii co do zamiaru wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko profesor... 2021-03-30