Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
126 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 119/2017 w sprawie wszczęcoa przewodu doktorskiego mgr. Łukasza Kucharczyka 2017-09-25
125 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNh UKSW nr 118/2017 w sprawie zatrudniania dr Małgorzaty Furgały na stanowisku p.o. Kierownika Katedry Metodyki Nauczania Literatury i Języka Polskiego na okres 4 lat 2017-09-25
124 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 117/2017 w sprawie powołania dr. Tomasza Korpysza na p.o. Kierownika Katedry Historii Języka Polskiego na okres 1 roku 2017-09-25
123 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 116/2017 w sprawie powołania prof. Piotra Mitznera na stanowisko Kierownika Katedry Modernizmu Europejskiego na WNH UKSW 2017-09-25
122 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 115/2017 w sprawie powołania prof. Joanny Komorowskiej na stanowisko Kierownika Katedry Literatury Greckiej i Bizantyjskiej na WNH UKSW 2017-09-25
121 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw nr 114/2017 w sprawie powołania s. prof. Wiesławy Toamszawskiej na Kierownika Zakładu Teorii Literatury na WNH UKSW na okres 4 lat 2017-09-25
120 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw nr 113/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Dominiki Budzanowskiej-Weglendy na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Filozofii i Kultury Antycznej 2017-09-25
119 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 112/2017 w sprawie powołania dr. Piotra Jakubowskiego na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Klasycznej i Kulturoznawstwa 2017-09-25
118 2017 Uchwała Rady Wydziału uchwała Rady WNH UKSw nr 111/2017 w sprawie powołania dr Beaty Garlej na stanowisko Zastępcy Dyrektora Instytutu Filologii Polskiej 2017-09-25
90 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 110/17 w sprawie upoważnienia dr. Pawła Kucińskiego do prowadzenia prac magisterskich w roku akademickim 2017/2018 2017-07-10