Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
177 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 168/2017 w sprawie korekty programu kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Kulturoznawstwo na cykl kształcenia 2017/20 2017-12-11
176 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 167/2017 w sprawie zatwierdzenia Matrycy efektów kształcenia dla Studiow doktoranckch na WNH UKSW 2017-12-11
175 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 166/2017 w sprawie oceny okresowej pracowników 2017-11-27
174 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 165/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracę naukową i dydaktyczną z Centrum Edukacji Polskiej w Kijowie, Ukraina 2017-11-13
173 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 164/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracę naukową ze Szkołą Komunikacji i Mediów oraz Politechniką w Lizbonie (Portugalia) 2017-11-13
172 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 163/2017 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o współpracę z Uniwersytetem św. Cyryla i Metodego w Wielkim Tyrnowie 2017-11-13
171 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 162/2017 w sprawie zatwierdzenia wzorów decyzji stypendialnych na studiach doktoranckich w zakresie literaturoznawstwa 2017-11-13
170 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 161/2017 w sprawie zamknięcia przewodu doktorskiego mgr. Daniela Ciesielskiego 2017-11-13
169 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 160/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego z dyscypliny dodatkowej w przewodzie doktorskim mgr Kamy Pawlickiej 2017-11-13
168 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 159/2017 w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kierunkowego w przewodzie doktorskim mgr Kamy Pawlickiej 2017-11-13