Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
192 2019 Uchwała Uchwała Nr 187/2019 Rady WNH z dnia 21 października 2019 r. w sparwie opinii o utworzeniu Centrum badań nad dydaktyką języka i literatury na Wydziale Nauk Humanistycznych 2019-10-21
191 2019 Uchwała Uchwała Nr 186/2019 Rady WNH z dnia 23 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania dziekana za rok akademicki 2018/2019 2019-09-23
190 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 185/2019 w sprawie upoważnienia dr Kamy Pawlickiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych na kierunku kulturoznawstwo 2019-09-23
189 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 184/2019 w sprawie upoważnienia dr Pawła Stangreta do prowadzenia pracy magisterskiej pani Aleksandry Składanowskiej na studiach stacjonarnych na kierunku Kulturoznawstwo 2019-09-23
188 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 183/2019 w sprawie stawek dla zdających egzamin certyfikatowy z języka polskiego jako obcego na WNH UKSW 2019-09-23
187 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 182/2019 w sprawie zwiększenia stawki wynagrodzenia za zajęcia prowadzone przez dr. Mirosława Borusiewicza 2019-09-23
186 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 181/2019 w sprawie opinii wniosku studenta WNH UKSW Macieja Koszewskiego o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019-09-23
185 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 180/2019 w sprawie opinii wniosku studentki WNH UKSW Weroniki Rychty o stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego 2019-09-23
184 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 179/2019 w sprawie stawek za prowadzenie zajęć oraz praktyk na Podyplomowym Studium Logopedii na WNH UKSW 2019-09-23
183 2019 Uchwała Uchwała Rady WNH nr 178/2019 w sprawie powołania Kierownika Podyplomowego Studium Logopedycznego na WNH UKSW 2019-09-23