Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
259 2019 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 203/2019 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie kontynuacji zatrudnienia p. dr Joanny Za... 2019-12-16
242 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 24/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwa z 9 grudnia 2019 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych prowadzonych w Instytucie Literaturoznawstwa 2019-12-09
240 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 23/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora pomocniczego w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Janczarka 2019-12-09
239 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 22/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Rafała Janczarka 2019-12-09
238 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 21/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Letycji Malewskiej 2019-12-09
237 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 20/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Marty Beaty Piotrowskiej 2019-12-09
236 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 19/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr Anny Boguckiej 2019-12-09
235 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 18/2019 z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie procedowania w przewodach doktorskich 2019-12-09
234 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 17/2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 9 grudnia 2019 w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminów doktorskich w przewodzie doktorskim Pani mgr Marioli Lekszyckiej 2019-12-09
233 2019 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 16/2019z 9 grudnia 2019 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu doktorskiego w zakresie nowożytnego języka obcego (j... 2019-12-09