Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
114 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH UKSw nr 90/2017 w sprawie udzielenia bezpłatnego urlopu rocznego pracownikowi naukowo-dydaktycznemu, dr Katarzynia Jażdżewskiej 2017-06-12
113 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH UKSW nr 89/2017 w sprawie przedłużenia zatrudnienia dr. anny wróblewskiej na dotychczasowym stanowisku na czas nieokreślony 2017-06-12
112 2017 Uchwała Rady Wydziału uchwała rady WNH UKSW nr 88/2017 w sprawie zatrudniania dr. Piotra Jakubowskiego na dotychczasowym stanowisku na czas nieokreślony 2017-06-12
111 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 87/2017 w sprawie zatrudnienia dr Beaty Garlej na dotychczasowym stanowisku 2017-06-12
110 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw nr 86/2017 w sprawie przedłuzenia zatrudnienia s. prof. Wiesławie Toamaszewskiej 2017-06-12
109 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 85/2017 w sprawie przedłuzenia zatrudnienia prof. Joannie Komorowskiej na dotychczasowym stanowisku 2017-06-12
108 2017 Uchwała Rady Wydziału UchwałaRady WNH UKSW nr 84/2017 w sprawie zawarcia umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Sienie 2017-06-12
107 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw nr 83/2017 w sprawie zawarcia umowy bilateralnej z Uniwersytetem w Ferrarze 2017-06-12
106 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 82/2017 w sprawie zakresów rozmów kwalifikacyjnych na studiach II stopnia 2017-06-12
105 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH UKSW nr 81/2017 w sprawie określenia sposobu dokonywania oceny realizacji programu studiów doktoranckich na Wydziale Nauk Humanistycznych 2017-06-12