Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
147 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 138/2017 w sprawie powołania prof. B. Kuczery-Chachulskiej do objęcia opieką naukową mgra Edwina Łukasza Kaniuka 2017-10-23
146 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 137/2017 w sprawie powołania prof. UKSW T. Chachulskiego do objęcia opieką naukową mgr Agnieszki Lis-Listwon 2017-10-23
145 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 136/2017 w sprawie powołania prof. B. Bobrowskiej do objęcia opieką naukową mgr Eweliny Pocheć 2017-10-23
144 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 135/2017 w sprawie powołania mgra Macieja Woźniaka na przedstawiciela doktorantów w Wydziałowej Komisji Doktoranckiej WNH UKSW 2017-10-23
143 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 134/2017 w sprawie aktualizacji w programie studiów doktoranckich 2017-10-23
142 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 133/2017 w sprawie popracia wniosku o nadanie tytułu profesora panu dr. hab. Wojciechowi Kudybie 2017-10-23
141 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 132/2017 w sprawie poparcia apelu PTK do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotyczącego planowanej redukcji dyscyplin humanistycznych 2017-10-23
140 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 131/2017 w sprawie organizacji praktyk studenckich na kierunku Filologia specjalność Filologia włoska 2017-10-23
139 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Wydziałowej Komisji Wyborczej WNH nr 1/2017 2017-10-23
138 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH nr 129/2017 w sprawie wyznaczenia egzaminatora dla przedmiotu prawo w praktyce menadżera kultury na studiach niestacjonarnych w sesji poprawkowej 2016/17 2017-09-25