Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
184 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 24/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie planu nauko... 2021-10-18
183 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 23/2021/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku Opinia Rady Dyscypliny w sprawie sprawozdani... 2021-10-18
182 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 23/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2021 roku w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyj... 2021-10-18
181 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 22/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie uchylenia Decyzji Nr 5/2019 Dzi... 2021-10-08
178 2021 Zarządzenie Dyrektora Instytutu Zarządzenie Nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 października 2021 roku w sprawie zasad sporządzania s... 2021-10-08
180 2021 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 21/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie uchylenia Decyzji Nr 5/2019 Dzi... 2021-10-07
177 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 6/2021/NoKiR Dyrektora Instytutu Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 7 października 2021 roku w sprawie w sprawie wyznacze... 2021-10-07
176 2021 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 7/2021 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 04 września 2021 roku w sprawie przydzielenia środków na badania n... 2021-10-04
179 2021 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 7/2021 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW z dnia 1 października 2021 roku w sprawie ustalenia zakresu kompetencji Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych 2021-10-01
175 2021 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 25/2021/NoKiR Rady Dyscypliny Nauk o Kulturze i Religii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 września 2021 roku opinia Rady Dyscypliny w sprawie k... 2021-09-27