Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
187 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 178/2017 w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego w postępowaniu kwalifikacyjnym w sprawie przedłużenia zatrudnienia na stanowisku profesora nadzwyczajn... 2017-12-11
186 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 177/2017 w sprawie wszczęcia postępowania kwalifikacyjnego dotyczacego przedłużenia zatrudnienia na czas nieokreslony na stanowisku profesora nadzwyczajnego 2017-12-11
185 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 176/2017 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko naukowe adiunkta w Katedrze Glottodydaktyki na Wydziale Nauk Humanistycznych UKSW 2017-12-11
184 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 175/17 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko naukowe adiunkta w Katedrze Glottodydaktyki Polonistycznej 2017-12-11
183 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 174/2017 w sprawie przeniesienia Zakładu "Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców" z Katedry współczesnego Języka Polskiego do Katedry Glottodydaktyki ... 2017-12-11
182 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 173/2017 w sprawie utworzenia Katedry Glottodydaktyki Polonistycznej w Instytucie Filologii Polskiej WNH UKSW 2017-12-11
181 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 172/2017 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w katedrze Muzeologii na WNH UKSW 2017-12-11
180 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 171/2017 w sprawie powołania prof. UKSW Anny Szczepan-Wojnarskiej na promotor rozprawy doktorskiej mgr Agaty Mikołajko 2017-12-11
179 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 170/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Agaty Sylwii Mikołajko 2017-12-11
178 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 169/2017 w sprawie korekty programu kształcenia na studiach stacjonarnych I i II stopnia na kierunku Filologia (specjalnośc filologia klasyczna) na cykl kształcen... 2017-12-11