Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
259 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 23/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych 2020-12-14
258 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała Nr 22/2020/IJ Rady Dyscypliny Językoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie planu naukowego Instytutu Językoznawstw... 2020-12-14
257 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 129/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia protokołu z 23 listopada 2020 roku 2020-12-14
256 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 128/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia tematów prac dyplomowych 2020-12-14
255 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 127/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego mgr Anny Letycji Malewskiej 2020-12-14
254 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 126/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego mgr Marty Beaty Piotrowskiej 2020-12-14
253 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 125/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia indywidualnego planu badawczego mgr Anny Zwolińskiej 2020-12-14
252 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 124/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia rezygnacji recenzentki w przewodzie doktorskim mgr. Jana Falkowskiego 2020-12-14
251 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 123/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia promotora w przewodzie doktorskim mgr. Mariusza Roberta Kubika 2020-12-14
250 2020 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 122/2020 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z 14 grudnia 2020 roku w sprawie do przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr Natalii Spychalskiej i dopuszczenia jej do publiczne... 2020-12-14