Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
137 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 130/2017 w sprawie zatwierdzenia symboli efektów kształcenia dla specjalności/specjalizacji realizowanych na WNH 2017-09-25
135 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 128/2017 w sprawie wyznaczenia egzaminatora na termin poprawkowy dla przedmiotu Stylistyka na studiach niestacjonarnych na kierunku filologia polska 2017-09-25
134 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH UKSW nr 127/2017 w sprawie zatrudnienia dr hab. Zbigniewa Wawra na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze Muzeologii na WNH UKSW 2017-09-25
133 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 126/2017 w sprawie zatrudnienia mgr Elżbiety Sadoch na stanowisko asystenta na 1/2 etatu w Katedrze Modernizmu Polskiego na WNH UKSW 2017-09-25
132 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 125/2017 w sprawie zatrudnienia dr. Roberta Pawlika na stanowisku asystenta w Katedrze Filozofii i Kultury Antycznej na WNH UKSW 2017-09-25
131 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 124/2017 w sprawi zatrudnienia dr Magdaleny Bober-Jankowskiej na stanowisku adiunkta 2017-09-25
130 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 123/17 w sprawie zatrudnienia dr. hab. Joanny Zajkowskiej na stanowisku adiunkta w Katedrze Pozytywizmu na WNH na czas nieokreślony 2017-09-25
129 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 122/17 w sprawie prowadzenia Kursu Romańskiego w 2018 przez Zakład "Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców" 2017-09-25
128 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 121/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr. Jakuba Jurkowskiego 2017-09-25
127 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH UKSW nr 120/2017 w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Magdaleny Partyki 2017-09-25