Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
79 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH 100/17 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w katedrze Muzeologii 2017-07-10
78 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała rady WNH 99/17 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Katedrze Języka i Kultury Włoch 2017-07-10
77 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 98/17 w sprawie wyznaczenia recenzenta dorobku naukowego w konkursie na stanowisko w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2017-07-10
76 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 97/17 w sprawie konkursu na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Katedrze Kultury XX i XXI wieku 2017-07-10
75 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 96/17 w sprawie wygaszania specjalizacji muzeologicznej na kierunku kulturoznawstwa 2017-07-10
74 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 95/17 w sprawie zmian w przypisaniu dyscyplin naukowych przypisanych do kierunku Filologia 2017-07-10
73 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 94/17 z 10 lipca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia programu studiów niestacjonarnych I i II stopnia na kierunku Filologia Polska i Kulturoznawstwo na nowy cykl kształcenia 2017-07-10
117 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 93/2017 w sprawie zmian do Uchwały nr 30/2016 z 16 czerwca 2016 r. dotyczacej zatwierdzenia wysokosci czesnego i stawek na studiach płatnych 2016/2017 2017-06-12
116 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw nr 92/2017 w sprawie bezpłatnego urlopu naukowego pracownikowi-naukowo-dydaktycznemu, dr Magdalenie Woźniewskiej-Działak 2017-06-12
115 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW nr 91/2017 w sprawie bezpłatnego rocznego urlopu naukowego, dr Joannie Zausze 2017-06-12