Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
242 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 15/2023 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniach z dział... 2023-12-18
241 2023 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 14/2023 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 grudnia 2023 r. W sprawie powołania Wydziałowej Komisji Wyborczej 2023-12-18
240 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 15/2023 z 15 grudnia 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-12-15
243 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 11/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 grudnia 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2023-12-14
214 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 10/2023 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 13 grudnia 2023 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nauko... 2023-12-13
213 2023 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 14/2023 z 12 grudnia 2023 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2023-12-12
239 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 83/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie wyróżnienia rozprawy doktors... 2023-12-11
238 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 82/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia naukowego do... 2023-12-11
237 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 81/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 11 grudnia 2023 r. w sprawie nadania stopnia naukowego do... 2023-12-11
236 2023 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 80/2023 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 11 grudnia 2023 roku w sprawie przyjęcia rozprawy doktorskiej mgr. Rafała Janczarka i dopuszczenia jej do obrony 2023-12-11