Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
109 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 96/2016 RW WNH w sprawie wszczęcia przewodu doktorskiego mgr Wilhema Coindre oraz w sprawie wyznaczenia promotora i kopromotora w przewodzie doktorskim prowadzonym wspólnie z U... 2016-12-12
108 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 95/2016 RW WNH UKSw w sprawie wniosku o nagrody Rektora 2016-12-12
107 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 94/2016 RW WNH UKSW 2016-12-12
106 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 93/2016 RW WNH UKSW w sprawie powołania p.o. Kierownika Katedry Języka i Kultury Włoch 2016-12-12
105 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 92/2016 RW WNH UKSW w sprawie zatwierdzenia poprawek w efektach kształcenia dla specjalizacji muzeologicznej na kierunku Kulturoznawstwo I i II stopnia 2016-12-12
104 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 91/2016 RW WNH UKSw w sprawie zatwierdzenia zmian personalnych w redakcji "Załącznika Kulturoznawczego" 2016-12-12
103 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 90/2016 RW WNH UKSW w sprawie zatrudnienia p. dr Agnieszki Karolczuk na stanowisku asystenta w Katedrze Współczesnego Języka Polskiego na 1/2 etatu na okres 2 lat 2016-12-12
102 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 89/2016 RW WNH UKSW w sprawie powołania członków do Komisji ds. jakości kształcenia 2016-12-12
101 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 88/2016 RW WNH UKSW w sprawie przekształcenia Zakładu Italianistyki w Katedrę Języka i Kultury Włoch 2016-12-12
100 2016 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 87/2016 RW WNH UKSW w sprawie wyłonienia kandydatów na recenzentów w postępowaniu o nadanie tytułu profesora dla prof. UKSW dra hab. Wojciecha Kudyby 2016-12-12