Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
22 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw 21/2017 w sprawie zatrudnienia profesora zagranicznego na zasadzie umowy cywilno-prawnej - Filipe Montargil 2017-02-13
31 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 10/2017 w sprawie przyznania Złotego Krzyża Zasługi zmianiająca uchwałę nr 5/2017 z dnia 16 stycznia 2017 w sprawie wniosku o przyznanie Srebrnego Krzyża Zasługi 2017-01-30
30 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 9/2017 w sprawie zatrudnienia pani Aleksandry Karkowskiej-Rogińskiej 2017-01-30
29 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 8/2017 w sprawie zatrudnienia dr Anny Wisnickiej na 0,5 etatu na stanowsku adiunkta 2017-01-30
9 2017 Decyzja Dziekana Decyzja nr 3/2017 Dziekana WNH UKSW w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów WNH na wyjazdy na praktyki w instytucjach zagranicznych 2017-01-18
8 2017 Decyzja Dziekana Decyzja nr 2/2017 Dziekana WNH UKSW w sprawie powołania dziekańskiej Komisji Kwalifikacyjnej do Programu Erasmus+ 2017-01-18
7 2017 Decyzja Dziekana Decyzja nr 1/2017 Dziekana WNH UKSW w sprawie kwalifikacji studentów i doktorantów WNH na wyjazdy w celu realizacji części toku studiów w ramach programu Erasmus + 2017-01-18
6 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 6/2017 Rady Wydziału WNH UKSW w sprawie zaopiniowanie wniosku o przyznanie Złotego Krzyża Zasługi 2017-01-16
5 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 5/2017 Rady Wydziału WNH UKSW w sprawie zaopiniowania wniosków o przyznanie Srebrnego Krzyża Zasługi 2017-01-16
4 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała nr 4/2017 Rady Wydziału WNH UKSW w sprawie zaopiniowania wniosku o przyznanie Medalu KEN 2017-01-16