Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
157 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 148/2017 w sprawie upoważnienia dr P. Jakubowskiego do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach niestacjonarnych kierunku kulturoznawstwo 2017-10-23
156 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSw 147/2017 w sprawie upoważnienia dr M. Jewdokimowa do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach stacjonarnych kierunku kulturoznawstwo 2017-10-23
155 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 146/2017 w sprawie upoważnienia dr Anny Wróblewskiej do prowadzenia seminarium magisterskiego na studiach stacjonarnych kierunku kulturoznawstwo 2017-10-23
154 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 145/2017 w sprawie zgody na zawarcie umowy o współpracę naukową z Uniwersytetem E-Camus z Novedrate we Włoszech 2017-10-23
153 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 144/2017 w sprawie otwarcia konkursu na stanowisko adiunkta w Zakładzie Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2017-10-23
152 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 143/2017 w sprawie powołania dr Karoliny Zioło-Pużuk na stanowisko p.o. Kierownika Zakładu Szkoła Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców 2017-10-23
151 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH 142/2017 w sprawie uzupełnienia składu Wydziałowej Komisji Dydaktycznej 2017-10-23
150 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 141/2017 w sprawie zmiany opiekuna naukowego doktorantki Aleksandry Siwek 2017-10-23
149 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 140/2017 w sprawie powołania dr hab. Katarzyny Taras do objęcia opieka naukową mgra Tomasza Kuźmicza 2017-10-23
148 2017 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Rady WNH UKSW 139/2017 w sprawie powołania prof. UKSW A. Szczepan-Wojnarskiej do objęcia opieka naukową mgr Roberta Piotra Więckowskiego 2017-10-23