Monitor WNH

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
292 2022 Zarządzenie Dziekana Zarządzenie Nr 15/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 29 listopada 2022 r., zmieniające Zarządzenie Nr 7/2022 Dziekana Wydziału... 2022-11-29
298 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 50/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji 37/2022 Dziekana Wydziału Nauk H... 2022-11-28
297 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 49/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 roku w sprawie powołania Zespołu ds. Opracowania... 2022-11-28
296 2022 Decyzja Dziekana Decyzja Nr 48/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany Decyzji 38/2022 Dziekana Wydziału Nauk H... 2022-11-28
286 2022 Uchwała Rady Wydziału Uchwała Nr 54/2022 Rady Wydziału Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie wyrażenia opinii o Misji i strategii ro... 2022-11-28
281 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja nr 13/2022 z 21 listopada 2022 Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa w sprawie przyznania środków z rezerwy Dyrektora Instytutu Literaturoznawstwa na badania naukowe 2022-11-21
278 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 88/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z nowożytnego języka obcego – ję... 2022-11-21
274 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 84/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia egzaminu z dyscypliny podstawowej w przewodzie ... 2022-11-21
270 2022 Uchwała Rady Dyscypliny Naukowej Uchwała nr 80/2022 Rady Dyscypliny Naukowej Literaturoznawstwo UKSW z dnia 21 listopada 2022 roku w sprawie wyznaczenia zakresu egzaminu z dyscypliny dodatkowej – filozofia w przewodzie ... 2022-11-21
250 2022 Decyzja Dyrektora Instytutu Decyzja Nr 11/2022 Dyrektora Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 14 listopada 2022 roku w sprawie przydzielenia środków na badania nau... 2022-11-14