Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
245 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 32/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych 2015-03-26
260 2015 Uchwała Senatu Uchwała Nr 17/2015 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 stycznia 2015 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie ... 2015-01-22
229 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 140/2014 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 października 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w spr... 2014-10-30
188 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 99/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organizowanych... 2014-06-26
187 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 98/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 2014-06-26
186 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 97/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 91/2012 Senatu UKSW z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW finalistów i la... 2014-06-26
185 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 96/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zw... 2014-06-26
174 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 85/2014 Senatu UKSW z dnia 26 czerwca 2014 r. zmieniająca Uchwałę nr 7/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktyc... 2014-06-26
131 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 42/2014 Senatu UKSW z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia w UKSW laureatów i zwycięzców konkursów międzynarodowych oraz ogólnopolskich, w tym organi... 2014-04-24
108 2014 Uchwała Senatu Uchwała Nr 19/2014 Senatu UKSW z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2014-02-20