Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
545 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 22/2022 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie zasad rekrutacji pracownik... 2022-12-21
493 2022 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 37/2022 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie zasad realizacji praktyk zawodow... 2022-11-24
485 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 105/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2022-11-18
420 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 98/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 października 2022 r. w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątka... 2022-10-18
191 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 52/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynaro... 2022-05-25
190 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 51/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia cen... 2022-05-25
187 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 48/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
186 2022 Uchwała Senatu Uchwała Nr 47/2022 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 maja 2022 r. zmieniająca Uchwałę Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2022-05-25
54 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 11/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. zmieniające Zarządzenie Nr 121/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana ... 2022-02-24
53 2022 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 10/2022 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie zasad przygotowania i publikowania kart opisu przedmiotu (sylabusa) 2022-02-24