Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
99 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 6/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad realizacji mobilności n... 2021-03-18
98 2021 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 5/2021 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie zasad kwalifikacji nauczyciel... 2021-03-18
50 2021 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 16/2021 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 6/2008 Rektora UKSW w sprawie zasad zawierania u... 2021-02-18
889 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 71/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2020-11-18
471 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 53/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 47/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wy... 2020-07-28
469 2020 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 51/2020 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie określenia zasad (polityki) rachunkowości w Uniwersytecie Kardynał... 2020-07-23
448 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 12/2020 Prorektora ds. Studenckich i Kształcenia Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 8 lipca 2020 r. zmieniająca Decyzję Nr 9/2020 Prorektora ds. ... 2020-07-09
450 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 19/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesio... 2020-07-09
449 2020 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 18/2020 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów poniesio... 2020-07-09
426 2020 Uchwała Senatu Uchwała Nr 100/2020 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów między... 2020-06-30