Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
262 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 154/2013 Senatu UKSW z dnia 24 października 2013 r. zmieniająca Uchwałę nr 43/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Senatu UKSW w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickic... 2013-10-24
211 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2013 Senatu UKSW z dnia 27 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych ... 2013-06-27
111 2013 Uchwała Senatu Uchwała Nr 7/2013 Senatu UKSW z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia zasad awansu pracowników naukowo-dydaktycznych 2013-01-24
290 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 167/2012 Senatu UKSW z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad j... 2012-10-25
242 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119 /2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r.zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowani... 2012-07-10
213 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 91/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia ... 2012-06-21
211 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 89/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę Nr 65/2011 z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowan... 2012-06-21
210 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 88/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 55/2012 z dnia 24 maja 2012 r. w sprawie pensum dyd... 2012-06-21
178 2012 Uchwała Senatu Uchwała Nr 55/2012 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 maja 2012r. w sprawie pensum dydaktycznego nauczycieli akademickich i zasad jego rozliczania w ... 2012-05-24
63 2012 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 24/2012 Rektora UKSW z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia trybu i zasad nawiązywania i przedłużania stosunków pracy nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uniw... 2012-04-23