Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
215 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 119/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia... 2019-06-28
214 2019 Uchwała Senatu Uchwała Nr 118/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów między... 2019-06-28
190 2019 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 20/2019 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 maja 2019 r. w sprawie zasad realizacji wyjazdów na... 2019-06-06
343 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 142/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia... 2018-12-28
342 2018 Uchwała Senatu Uchwała Nr 141/2018 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów między... 2018-12-28
344 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 95/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2017-12-22
343 2017 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 94/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 65/2014 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana... 2017-12-22
265 2017 Uchwała Senatu Uchwała Nr 107/2017 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 21 września 2017 r. w sprawie zasad wyboru kandydata na członka Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa ... 2017-09-26
228 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 108/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przeprowadzania i finansowania konkursów w Wydawnictwie Naukow... 2016-06-29
219 2016 Uchwała Senatu Uchwała Nr 97/2016 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia ... 2016-06-29