Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
26 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 33/2009 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-07-14
54 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 4/2009 Rektora UKSW z dnia 19 stycznia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2009-01-19
6 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 45/2008 Rektora UKSW z dnia 28 listopada 2008 r. w sprawie zasad przyznawania stypendiów za wyniki w nauce studentom specjalności "zastosowanie matematyki" na kierunku stud... 2008-11-28
25 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 26/2008 Rektora UKSW z dnia 14 lipca 2008 r. w sprawie zasad wydawania suplementu do dyplomu ukończenia studiów 2008-07-14
32 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 19/2008 Rektora UKSW z dnia 15 maja 2008 r. w sprawie zasad przechowywania dokumentacji dotyczącej realizacji inwestycji "Budowa Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarny... 2008-05-15
45 2008 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 6/2008 Rektora UKSW z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie zasad zawierania umów zlecenia, umów o dzieło, umów o dzieło i przeniesienie praw autorskich przez jednostki organiza... 2008-02-18
44 2007 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 38/2007 Rektora UKSW z dnia 23 października 2007 r. w sprawie zasad, form i trybu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyń... 2007-10-23
51 2006 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 29/2006 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie zasad wykorzystania funduszu pomocy materialnej dla studentów ... 2006-06-30
146 2005 Uchwała Senatu Uchwała Nr 60/2005 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 listopada 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na rok akademicki 2006/2007 2005-11-24
42 2005 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 42/2005 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 4 listopada 2005 r. w sprawie zasad zaciągania zobowiązań finansowych, w tym dokonywania wy... 2005-11-04