Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
65 2024 Uchwała Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uchwała Nr 16/2024 Uniwersyteckiej Komisji Wyborczej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 15 marca 2024 r. w sprawie ustalenia zasad przeprowadzania posiedzenia ... 2024-03-15
4 2024 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 1/2024 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 9 stycznia 2024 r. w sprawie wprowadzenia wzorów dokum... 2024-01-09
336 2023 Decyzja Prorektora Decyzja Nr 9/2023 Prorektora ds. Nauki i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ogólnych zasad rekrutacji ... 2023-09-25
247 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 7/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 119/2019 Senatu Uniwer... 2023-06-19
246 2023 Obwieszczenie Rektora Obwieszczenie Nr 6/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 19 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 118/2019 Senatu Uniwer... 2023-06-19
189 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 66/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia cen... 2023-05-29
188 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i zwycięzców konkursów międzynaro... 2023-05-29
187 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 119/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2023-05-29
186 2023 Uchwała Senatu Uchwała Nr 63/2023 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 25 maja 2023 r. zmieniająca Uchwałę Nr 118/2019 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego... 2023-05-29
131 2023 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 19/2023 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 kwietnia 2023 r. zmieniające Zarządzenie Nr 27/2020 w sprawie zasad ustalania i pobierani... 2023-04-26