Szczegóły dokumentu

Zarządzenie Nr 95/2017 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 22 grudnia 2017 r. uchylające Zarządzenie Nr 20/2015 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie zasad wyłaniania 5% najlepszych absolwentów studiów doktoranckich Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

pozycja 344
rodzaj Zarządzenie Rektora
data publikacji 2017-12-22
rok 2017
kategoria Dydaktyka
podkategoria Studia
jednostka Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
tagi najlepszy absolwent zasady uchylenie zarządzenia
załączniki