Dokumenty wg tagu: zasady

pozycja rok rodzaj nazwa data publikacji
137 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 65/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów konkursów międzynarodowych oraz og... 2011-05-26
136 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 64/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia c... 2011-05-26
122 2011 Uchwała Senatu Uchwała Nr 50/2011 Senatu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 28 kwietnia 2011r. zmieniająca uchwałę Nr 23/2008 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad przyj... 2011-04-28
31 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie Nr 41/2010 Rektora UKSW z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zasad postępowania z pieczęciami urzędowymi oraz pieczątkami i cechownikami służbowymi w Uniwersytecie Kardynała Stef... 2010-07-26
160 2010 Uchwała Senatu Uchwała Nr 59/2010 Senatu UKSW z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad pobierania opłat za świadczone usługi edukacyjne 2010-06-24
142 2010 Uchwała Senatu Uchwała nr 41/2010 Senatu UKSW z dnia 27 maja 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyjmowania na studia finalistów i laureatów olimpiad stopnia centralnego w latach 2009-2011 2010-05-27
71 2010 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 1/2010 Rektora UKSW z dnia 6 stycznia 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zasad ogłaszania aktów prawnych stanowionych przez organy Uniwersytetu Kardynała Stefana Wys... 2010-01-06
5 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 54/2009 Rektora UKSW z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania kontroli przez Biuro Kontroli Wewnętrznej 2009-12-15
23 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 36/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania powypadkowego w Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 2009-07-16
22 2009 Zarządzenie Rektora Zarządzenie nr 37/2009 Rektora UKSW z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie zasad udostępniania obiektów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, powierzchni oraz nośników infor... 2009-07-16